Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΑΣΕ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΛΕΣΒΟΥ Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

                   Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ της 26ης  Αυγούστου 2019, σε συνέχεια των προτάσεων που καταθέσαμε στη συνεδρίαση της 18-7-2019 για τα λειτουργικά κενά και τις υπεραριθμίες και που απορρίφθηκαν από τη διορισμένη πλειοψηφία (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ), καταθέσαμε τις παρακάτω προτάσεις :

  1. Για να αποφευχθεί η διαφορετική αντιμετώπιση λειτουργίας των σχολείων, φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί πέρυσι, και που ενίσχυσε την άνιση μεταχείριση των σχολείων, την καλλιέργεια πελατειακών σχέσεων και κλίματος  αντιπαράθεσης εντός των σχολείων αλλά και μεταξύ αυτών, προτείναμε άμεσα να κοινοποιηθεί στις σχολικές μονάδες απόφαση του ΠΥΣΠΕ που να διασφαλίζει την αποκλειστική  εφαρμογή της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων των ειδικοτήτων από τους  αντίστοιχους εκπ/κούς ειδικοτήτων.

Να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ έχει πάρει απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση, όμως  αρνείται την κοινοποίησή της στα σχολεία, ενδεχομένως γιατί πάντα από το ‘’παραβάν’’ αποδίδει καλύτερα η ‘’διαχείριση’’ του ανθρώπινου δυναμικού!

Ταυτόχρονα καταθέσαμε πρόταση για τις υπάρχουσες  πλεονάζουσες  ώρες εκπαιδευτικών αυτές να καλύπτονται είτε με ενισχυτική διδασκαλία ικανοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο μορφωτικές ανάγκες των μαθητών του αντίστοιχου σχολείου, είτε με γραμματειακή υποστήριξη. Οι προτάσεις  αυτές  απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ!!

  1. Για την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών των μαθητών και λόγω του προβλήματος που παρατηρείται να βγαίνουν υπεράριθμοι και να εκτοπίζονται χωρίς τη θέλησή τους σε σχολεία εκτός Μυτιλήνης συνάδελφοι, προτείναμε η θέση του ταξικού κινήματος και του Κλάδου για τμήματα μέχρι 15 μαθητών για τις Α΄ και Β΄ τάξεις και μέχρι 20 μαθητών για τις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, να εξειδικευτεί για τα Δημοτικά Σχολεία της Μυτιλήνης, όπως προτείνουμε παρακάτω, λαμβανομένου σοβαρά υπόψη ότι η εφαρμογή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής την προηγούμενη σχολική χρονιά υποβάθμισε περαιτέρω τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών(π.χ. στην Ά τάξη του 9ου Δημοτικού σχολείου 25 μαθητές ή 24 μαθητές στην αντίστοιχη τάξη του 11ου κτλ…) Το ίδιο βέβαια θα έπρεπε να ισχύει και για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες σύμφωνα με την πρότασή μας στις 18/7/ 2019 η οποία απορρίφθηκε.

Συγκεκριμένα:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1ο 3 τμήματα στην Ε΄ τάξη 1
2ο Από 2 τμήματα σε κάθε μια από τις Α΄-Β΄- Γ΄ και Δ΄ τάξεις 4
3ο 2 τμήματα στην Α΄ τάξη και από 3 τμήματα σε κάθε μια από τις Β΄- Γ΄- Δ΄ και Ε΄ τάξεις 5
4ο Από 2 τμήματα σε κάθε μια από τις Β΄ και Στ΄ τάξεις 2
5ο Από 2 τμήματα σε κάθε μια από τις Α΄- Β΄ και Δ΄ τάξεις 3
6ο Από 3 τμήματα σε κάθε μια από τις Β΄ και  Στ΄ τάξεις 2
7ο 2 τμήματα στην Α΄ τάξη 1
8ο 2 τμήματα στην Δ΄ τάξη 1
9ο 2 τμήματα στη Β΄ και 3 τμήματα στην Ε΄ τάξη 2
11ο Από 2 τμήματα σε κάθε μια από τις Β΄ και  Ε΄ τάξεις 2
15ο Από 2 τμήματα σε κάθε μια από τις Α΄ και  Β΄ τάξεις 2
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 25

 

  Λαμβάνοντας υπόψη και τις κτιριακές υποδομές των Δημοτικών Σχολείων της Μυτιλήνης, προτείναμε ταυτόχρονα η παραπάνω πρότασή μας να ψηφιστεί και από τα υπόλοιπα μέλη  του ΠΥΣΠΕ και άμεσα  να διαβιβασθεί στο Δήμο ώστε να φροντίσει για την κάλυψη των πρόσθετων τμημάτων με τις ανάλογες αίθουσες διδασκαλίας.

Οι προτάσεις μας αυτές και πάλι απορρίφθηκαν από τη διορισμένη πλειοψηφία, ενώ η αιρετός της ΔΑΚΕ απέφυγε να πάρει θέση στις παραπάνω συγκεκριμένες προτάσεις με τη δικαιολογία ότι έχει καταθέσει ήδη γενική πρόταση με βάση τις θέσεις της ΔΟΕ.

Οι  προφάσεις που πρόβαλαν τα διορισμένα μέλη του ΠΥΣΠΕ κινούνταν ακριβώς στις ίδιες κατευθύνσεις με αυτές της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο κλίμα αντιπαράθεσης  και καχυποψίας μεταξύ  σχολικών μονάδων καθώς και των εκπ/κών ειδικοτήτων με  εκπ/κούς των αντίστοιχων σχολείων. Τακτική δοκιμασμένη που αφήνει στο απυρόβλητο την κυβερνητική πολιτική αφού η εφαρμογή  της μεθόδου ‘’διαίρει και βασίλευε’’ αποδεικνύεται τις περισσότερες φορές  αλάνθαστη.

   Συμπερασματικά η απόρριψη συνολικά της πρότασής μας και η άρνηση των μελών του ΠΥΣΠΕ  πρότασης προς το Δημοτικό συμβούλιο για λύση έστω και μιας σχολικής μονάδας!!!, δείχνει ξεκάθαρα τη στοχοπροσήλωση των μελών της πλειοψηφίας του ΠΥΣΠΕ Λέσβου στην εφαρμογή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. 

     Στις ίδιες κατευθύνσεις κινήθηκε και η αιρετός της ΔΑΚΕ (και πρόεδρος του Συλλόγου Εκπ/κών!!!) αφού ανέλαβε εργολαβικά να ‘’ξηλώσει’’ το αναφαίρετο δικαίωμα των συναδέλφων που ζητούσαν αμοιβαία απόσπαση, ( 2 αμοιβαίες αποσπάσεις), γεγονός που ‘’χειροκρότησαν’’ άμεσα και τα διορισμένα μέλη του ΠΥΣΠΕ αφού τέτοιες ευκαιρίες και ‘’πρωτοβουλίες’’ δεν πρέπει ποτέ να πηγαίνουν χαμένες!!! Αξίζει να σημειωθεί ότι η οποιαδήποτε μετακίνηση Εκπ/λού εντός της πόλης της Μυτιλήνης και γύρω από αυτή, κρίνεται απαγορευτική με την ύπαρξη τόσων υπεραριθμιών κι ο μόνος τρόπος μετακίνησής τους  αποτελούσε ως τώρα η αμοιβαία απόσπαση που ως διαδικασία δεν εμπλέκει τρίτο συνάδελφο εκπ/κό.

Το σκεπτικό της αιρετού της ΔΑΚΕ και των διορισμένων μελών του ΠΥΣΠΕ και η επίκληση ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, μόνο γέλια προξενεί αφού όπως επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει, το ΠΥΣΠΕ έχοντας το ίδιο νομικό πλαίσιο διαφορετικά το εφαρμόζει κάθε φορά, αλλά και μεταξύ των ΠΥΣΠΕ η ίδια διαφορά εντοπίζεται και πάντα προς την κατεύθυνση απορρόφησης των κραδασμών που προξενεί η πιστή εφαρμογή από τα Υ.Σ. της πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων. Η ‘’ανακάλυψη’’ δε, εκ μέρους της αιρετού ότι οι αμοιβαίες αποσπάσεις καλλιεργούν πελατειακές σχέσεις, θα λέγαμε ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε για σκοινί. Οι Ολυμπιονίκες της πελατοδρομίας , αιρετοί της ΔΑΚΕ – ΔΗΣΥ –ΕΡΑ που στα γήπεδα της ημετεροκρατίας κρατούν περήφανα τη σημαία, έχουν τιμηθεί αρκετές φορές με το Χρυσό μετάλλιο. Αλλού να τα πουν αυτά!!

Καλούμε την πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ να προχωρήσει άμεσα στην ικανοποίηση των αμοιβαίων αποσπάσεων που ζητούν οι συνάδελφοι.

                   Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ποιοι είναι αυτοί, (κυβερνητικοί συνδικαλιστές,  δημοτικοί σύμβουλοι και στελέχη κυβερνητικών κομμάτων), που λειτουργούν ως θεματοφύλακες των αντιλαϊκών και αντιεκπαιδευτικών νόμων.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της υποβάθμισης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης από 13/θέσιο πέρσι σε 11/θέσιο φέτος (δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν γιατί υπάρχει πρόβλημα έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας αφού πέρσι αυτό λειτουργούσε ως 13/θέσιο) και του Δημοτικού Σχολείου Κοντιά που επιμένουν να το κρατούν 5/θέσιο χωρίς σοβαρά επιχειρήματα και αγνοώντας επιδεικτικά τις διαμαρτυρίες του Συλλόγου Γονέων του σχολείου και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Λήμνου.

Όλα τα παραπάνω βοούν ότι η σύνθεση της πλειοψηφίας (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ) του ΠΥΣΠΕ, αποτελεί συμπαγές τείχος υπεράσπισης των αντιλαϊκών αντιεκπαιδευτικών πολιτικών απέναντι στις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών και των γονιών, είτε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κυβέρνηση ΝΔ.

Μοναδική διέξοδος είναι το πανεκπαιδευτικό μέτωπο, η συσπείρωση στα σωματεία και στις ταξικές δυνάμεις και η διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας με οργανωμένους μαζικούς αγώνες.

30/8/2019

Οι αιρετοί

Μαδυτινός Κωνσταντίνος

Γιαννέλης Βασίλης