Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΑΣΕ: Ενημερωτικό-Τοποθέτηση της ΑΣΕ για την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΠΕΜ ΔΟΕ

Ενημερωτικό-Τοποθέτηση της ΑΣΕ για την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΠΕΜ ΔΟΕ

Πραγματοποιήθηκε το δεύτερο ΔΣ του ΙΠΕΜ της ΔΟΕ (μετά από τη συγκρότησή του με τη νέα σύνθεση) εκτάκτως στις 29/12/2022. Αφορούσε την εισήγηση για παράταση της ολοκλήρωσης του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ που έχει αναλάβει το Ινστιτούτο. Η τοποθέτησή μας αφορούσε στην κριτική μας για την διαδικασία της συνεδρίασης αλλά και επί της ουσίας αυτού καθαυτού του προγράμματος-έργου.

Αρχικά κάναμε ένα σχόλιο επί της διαδικασίας που όμως είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μας και καθόλου διαδικαστικό. Έχει να κάνει με την ουσία της λειτουργίας του ΔΣ και αφορά το «έκτακτο» της συνεδρίασης και την ανάγκη να τοποθετηθούμε σε ένα θέμα σοβαρό, με την πρόσκληση για το ΔΣ και τα έγγραφα δεκάδων σελίδων που ήταν προς συζήτηση και έγκριση να μας δίνονται μια μέρα πριν.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΠΕΜ, στην εισήγησή του είπε ότι η δουλειά μας για το θέμα του προγράμματος επιμόρφωσης είναι τεχνική, αφού όλα τα έγραφα τα έχει συντάξει τεχνικός σύμβουλος, όμως κάνοντας μια προσπάθεια να μελετήσουμε το έργο, είναι σαφές ότι μιλάμε για πολύ πολιτικά κείμενα στο πνεύμα και τον χαρακτήρα τους. Επιβεβαιώνεται πλήρως η κριτική που έχουμε κάνει εδώ και πολλά χρόνια σε σχέση με τον προσανατολισμό και τον χαρακτήρα του ΙΠΕΜ. Αντί να επεξεργάζεται θέσεις και προτάσεις οι οποίες θα υπερασπίζονται τους συναδέλφους και θα τους εξοπλίζουν ώστε μέσα από τα Σωματεία να διεκδικούν, να οργανώνουν την πάλη τους και να υπερασπίζονται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, τελικά όλη η ενασχόλησή του αφορά την άντληση “χρηματοδοτικών εργαλείων”, την υλοποίηση “έργων – πράξεων”, την “ανάθεση έργων σε τρίτους” σε σχέση με τα προγράμματα ΕΣΠΑ και την απόλυτη σύνδεσή του με τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές και κατευθύνσεις των Κυβερνήσεων και της ΕΕ.

Οι εκπρόσωποι της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών επιβεβαιώσαμε από την πρώτη στιγμή τη θέση και τη δέσμευσή μας ότι η εκ νέου συμμετοχή μας και με αυξημένες δυνάμεις στο νέο ΔΣ θα αποκαλύπτει και θα ενημερώνει τους συναδέλφους για κάθε εξέλιξη στο ΙΠΕΜ – ΔΟΕ.

Είναι χαρακτηριστικό για τα παραπάνω, ότι μόνο σε μια πρώτη ανάγνωση των «τεχνικών κειμένων» που τέθηκαν στη συζήτηση, συναντώνται καμιά δεκαριά φορές οι «καλές πρακτικές της ΕΕ», που όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνουν και τί έχουν επιφέρει για τα δικαιώματα των εργαζομένων και στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα τώρα για το έργο-πρόγραμμα. Αφορά επιμόρφωση για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ενότητα Α) και τα φαινόμενα βίας, συγκρούσεων, bullying κλπ (ενότητα 2). Μιλάμε για προγράμματα που προφανώς δεν διεξάγονται σε πολιτικό και εκπαιδευτικό κενό. Το πρόγραμμα αυτό, εκπονήθηκε σε μια άλλη φάση (πριν 4 χρόνια) με άλλα δεδομένα τόσο στην κοινωνία όσο και στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Άρα ένα θέμα είναι κατά πόσο απαντά σε πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και κατά πόσο έχει λάβει υπόψη τα πολλά και σοβαρά που μεσολάβησαν όλα αυτά τα 4 χρόνια. Αλλά και επί της ουσίας, τι απάντηση μπορούν να δώσουν οι κατευθύνσεις και οι πολιτικές της ΕΕ στα θέματα βίας, ποια από τις αιτίες της μπορούν να καταπολεμήσουν, ποιες διακρίσεις σε ευάλωτες ομάδες μπορούν να καταπολεμήσουν, αφού τις δημιουργούν. Είναι τόσα πολλά τα παραδείγματα που μπορούμε να αναδείξουμε στην παραπάνω κατεύθυνση.

Ακόμα σχολιάσαμε και άλλα σοβαρά ζητήματα για το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, περιλαμβάνει μοριοδότηση για επιμορφωτές και επιμορφούμενους. Μάλιστα η μοριοδότηση αυτή μπορεί να ενταχθεί στον φάκελο αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης. Αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν, σε μια περίοδο που οι εκπαιδευτικοί δίνουμε μάχη να μπλοκάρουμε την αντιεκπαιδευτική «αξιολόγηση», λίγο πριν τις κρίσεις διευθυντών και την ατομική αξιολόγηση, το ινστιτούτο έρευνας της ΔΟΕ, να δίνει τέτοιο χαρακτήρα σε πρόγραμμα επιμόρφωσης. Επίσης το ότι στο πρόγραμμα εντάσσονται μόνο περιοχές που μπορούν να τρέξουν (με οικονομικά κριτήρια) τα ΕΣΠΑ είναι απολύτως ενδεικτικό του χαρακτήρα που θα αποκτά κάθε τέτοιο πρόγραμμα. Προβληματικός-ελλιπής κατά τη γνώμη μας είναι και ο τρόπος επιλογής των επιτροπών επιλογής και η δημοσίευση των προσκλήσεων για το πρόγραμμα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ψηφίσαμε ΚΑΤΑ σε όλη τη διαδικασία και τις φάσεις του προγράμματος που προτάθηκαν. Η παράταση του προγράμματος και η έγκριση των διαδικασιών πέρασε στο ΔΣ με πλειοψηφία (ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ, ΔΙΚΤΥΟ). Τονίσαμε ξανά ότι από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε (αυτό θέσαμε άλλωστε και στο ΔΣ της ΔΟΕ) να ασχοληθεί το ΙΠΕΜ με τα σοβαρά και μεγάλα θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς και να συμβάλει, όσο αυτό είναι δυνατό, στις προσπάθειες που κάνουμε να κρατήσουμε όρθια τα σχολεία σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Για την ΑΣΕ

Δρόσου Θεώνη , Βουρδουμπάς Νικόλας

Ιανουάριος 2023