Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΑΣΕ:Για ζητήματα που ανοίγουν στους Συλλόγους Διδασκόντων

Για ζητήματα που ανοίγουν στους Συλλόγους Διδασκόντων

Για πιθανά ζητήματα που ανοίγουν στους Συλλόγους Διδασκόντων αυτές τις μέρες όπως πχ για το ζήτημα του μοιράσματος εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης επισημαίνουμε πως ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι συλλογικό όργανο που μπορεί να παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με την παρ. ΣΤ του άρθρου 11 του νόμου 1566/85.

Ως εκ τούτου ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να παρακάμψει πιθανές αυθαιρεσίες της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.

Ειδικά για την περίπτωση που ζητηθεί να επιλέξει ο Σύλλογος Διδασκόντων, σε ποιους μαθητές θα διατεθεί εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης ή σε πόσα παιδιά θα «μοιραστεί μπορούμε να καταθέτουμε για τα πρακτικά το παρακάτω κείμενο αυτούσιο ή με τροποποιήσεις:

Πρόταση κειμένου προς τους Συλλόγους Διδασκόντων

Όπως ήδη γνωρίζετε τα αιτήματα για παράλληλη στήριξη μέχρι σήμερα (…./9/2023), όπως έχουν ήδη διαβιβαστεί από το σχολείο μας προς την αρμόδια διοικητική αρχή είναι συνολικά ……………………

Μετά τις προσλήψεις των αναπληρωτών στη σχολική μας μονάδα τοποθετήθηκαν ……….…….. αναπληρωτές παράλληλης στήριξης. Είναι φανερό ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης είναι μικρότερος του αριθμού των αιτημάτων που έχουν έγκριση.

Επειδή ο σύλλογος διδασκόντων δεν δύναται να ιεραρχήσει τις γνωματεύσεις διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ (καθώς μια πιθανή ιεράρχηση ανάμεσα σε γνωματεύσεις δημόσιου επιστημονικού φορέα αφενός μεν είναι αναντίστοιχος με το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων, αφετέρου δε συνιστά διάκριση ανάμεσα σε αναπήρους μαθητές), παρακαλούμε να γίνουν από πλευράς σας όλα τα απαραίτητα βήματα για να υπηρετηθούν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία/ ή και ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες του σχολείου μας.

Παρακαλούμε λοιπόν να μας ενημερώσετε ποιους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου μας θα υποστηρίξουν οι συνάδελφοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης που τοποθετήθηκαν στο ………. ΔΣ/Νηπιαγωγείο……………..