Ανακοινώσεις

Απόφαση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σε όλο το χρονικό διάστημα από την έναρξη της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και την, με πολλά προβλήματα, υλοποίηση της επικουρικής – υποστηρικτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική κοινότητα, μέσα στην εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, έδειξε τα αντανακλαστικά της αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες επικοινωνίας και στήριξης των μαθητών μας, μέσω της δημιουργίας ψηφιακών τάξεων και ανάρτησης και διάχυσης εκπαιδευτικού υλικού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο απευθυνόμενη ακόμα και σε μαθητές που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου.

Για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Η διαδικασία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά έχει καθαρά επικουρικό και υποστηρικτικό ρόλο «για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την επαφή τους με τη μαθησιακή διαδικασία».

Η επιλογή της μεθόδου υλοποίησης, «είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά» όπως αναφέρεται στις γραπτές οδηγίες του Υπουργείου, είναι της αποκλειστικής ευθύνης των εκπαιδευτικών με βάση την εικόνα που έχουν οι ίδιοι διαμορφώσει για τη λειτουργία της τάξης τους από την καθημερινή επαφή τους με αυτήν και αφού ληφθούν υπόψη και οι τεχνικές δυνατότητες που διαθέτουν ή (για να μιλήσουμε με όρους πραγματικότητας) που δεν διαθέτουν οι μαθητές και γενικά η χρήση άλλων τρόπων που ενδέχεται να έχουν εφαρμογή με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες, τον τύπο του σχολείου και του τόπου στον οποίο βρίσκεται. Άλλωστε και το ίδιο το Υπουργείο στις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του αναφέρει πως «Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν αναπτυχθεί και αξιοποιούνται ήδη από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς είναι δυνατόν να συνεχίσουν να αξιοποιούνται» και πως «Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δομήσουν την εξ

αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με την κρίση τους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών.»

Η προσπάθεια που επιτελούν εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι τιτάνια, όμως το πλήθος των προβλημάτων που τη δυσχεραίνουν είναι σημαντικό:

· Εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα είναι η αδυναμία πρόσβασης πολύ μεγάλου αριθμού μαθητών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και η αδυναμία σύνδεσης με το διαδίκτυο.

· Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο που για χρόνια ήταν υποστελεχωμένο και υποχρηματοδοτημένο, με αποτέλεσμα την έλλειψη υπολογιστικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στην υπέρμετρη ζήτηση των υπηρεσιών του.

· Η δημιουργία περισσότερων από 875.000 λογαριασμών μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνέβη χάρη στην κοπιώδη προσπάθεια των εκπαιδευτικών.

· Προτροπές, συστάσεις, παροτρύνσεις απ’ όπου κι αν προέρχονται (πόσο μάλλον αν προέρχονται από στελέχη της πολιτικής ηγεσίας και της διοικητικής πυραμίδας) που δεν στηρίζονται σε γραπτές οδηγίες, εγκυκλίους και αποφάσεις, αποπροσανατολίζουν, δημιουργούν σύγχυση και δυναμιτίζουν την προσπάθεια των εκπαιδευτικών που γίνεται από τους εκπαιδευτικούς της πράξης να στηρίξουν τους μαθητές, χωρίς μάλιστα να έχουν επιμορφωθεί και καταρτισθεί σε ζητήματα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ εντός και εκτός τάξης.

Τα έγγραφα του ΥΠΑΙΘ αναφορικά με την προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (laptop και tablet) στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης εμπαίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα, αφού από τη μια με «εξαιρετικά επείγον» έγγραφο στις 7/4/2020 καλεί τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να αποστείλουν τις ανάγκες σε εξοπλισμό «προκειμένου να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς ή/και μαθητές» και από την άλλη στις 9/4/2020 με εγκύκλιο διευκρινίζει ότι «η καταγραφή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών/συσκευών αφορά αποκλειστικά και μόνο σε ελλείψεις της σχολικής μονάδας και επ’ ουδενί φυσικών προσώπων (εκπαιδευτικών ή μαθητών)».

Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Λέσβου καλεί

την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ενισχύσει έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς στον αγώνα στήριξης του δημόσιου σχολείου και να φροντίσει άμεσα για τον εξοπλισμό με ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλων των οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να μη μείνει κανένα παιδί εκτός της διαδικασίας αυτής. Είναι γεγονός ότι αν δεν λυθεί το κομβικό αυτό ζήτημα η διαδικασία που εφαρμόζεται αντί να ενισχύσει

μαθησιακά το σύνολο των μαθητών θα αποδειχτεί επικοινωνιακό τέχνασμα που θα συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας.