Ανακοινώσεις

Απεργία αποχή από μέντορες και ενδοσχολικούς συντονιστές Αναλυτικά βήματα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Παραθέτουμε αναλυτικότερα τα βήματα για την Απεργία-Αποχή από τους μέντορες και ενδοσχολικούς συντονιστές, καλώντας σε αγωνιστική συμμετοχή για την υπεράσπιση του συνεργατικού και δημοκρατικού κλίματος, πέρα από τεχνητές κατηγοριοποιήσεις και αποπροσανατολιστικές ατομικές “λογικές”!

ΒΗΜΑ 1: Ο ορισμός Μεντόρων-Συντονιστών γίνεται με απόφαση του/της  Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας. Δεν απαιτείται απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί συνεδρίαση με αυτό το θέμα, παραμένουμε στις Συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και καλούμε τους συναδέλφους/τις συναδέλφισσες να ΜΗΝ δηλώσουν συμμετοχή για το θεσμό του Μέντορα/Συντονιστή.

Σημειώνουμε: Μέντορες/Συντονιστές δεν ορίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Κατά συνέπεια, αν ορίσει ο Διευθυντής, δεν μπορεί να καταγραφεί σε Πρακτικό τίποτα, πέραν του γεγονότος ότι πραγματοποιήθηκε συζήτηση. Επίσης, η συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή θα γίνει ΜΟΝΟ μέσω του εντύπου-δήλωσης που ακολουθεί. Οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι να μην υπογράψουν ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ που μπορεί να απαιτήσει η διεύθυνση σε σχέση με το ζήτημα.

ΒΗΜΑ 2: Σε περίπτωση ορισμού, χωρίς τη θέλησή μας από το Διευθυντή/Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας, δηλώνουμε συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή (ακολουθεί έντυπο-δήλωση, το οποίο καταχωρούμε υπογεγραμμένο στο πρωτόκολλο του σχολείου). Προτρέπουμε να κατατίθεται συλλογικά-ομαδικά και όχι ατομικά (αν και δεν αλλάζει κάτι ως προ το τυπικό σκέλος).

ΒΗΜΑ 3: Συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή μπορούν και θέλουμε να δηλώσουν και οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες που δεν έχουν οριστεί Μέντορες/Συντονιστές, αλλά υποχρεώνονται να εκτελέσουν σχετικές εργασίες από τον Μέντορα/Συντονιστή που έχει οριστεί στο σχολείο τους. Επίσης, είναι προφανές ότι συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή μπορούν να δηλώσουν και οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες Διευθυντές/ Διευθύντριες.

 

δήλωση ΑΑ από μεντορες ΔΟΕ