Ανακοινώσεις

Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Συλλόγου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 19/10/2022 αντικαταστάθηκε το μέλος του Δ.Σ. Χιωτέλλη Εριφύλη από τον Ιατρού Γεώργιο. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. που προέκυψε είναι η εξής:

Πρόεδρος: Καλαμιδιώτου Βασιλεία 6955442484
Αντιπρόεδρος : Καζαμία Σοφία 6977526217
Γενικός Γραμματέας: Καρατόλιος Κωνσταντίνος 6986123228
Ταμίας: Γιαννέλου Αικατερίνη 6945607053
Ειδική Γραμματέας: Τσάγκου Γεωργία 6974637841
Μέλος: Κατσαβέλλης Παναγιώτης 6932412613
Μέλος: Ιατρού Γεώργιος 6977682132