Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Π.Ε

Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Π.Ε

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΗΜΗΤΗΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

6974750402

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

6974-750409

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

ΡΟΥΜΠΗΣ ΤΑΚΗΣ

 6977393115

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 6973491714